فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی مقطع هشتم My Hobbies

What do you do as a hobby? I watch movies as a hobby. Do you like reading? Yes, very much. What‘s your hobby? I enjoy searching the web

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس اول فارسی مقطع هفتم زنگ آفرینش

نکات کلیدی متن: -بچه ها گرم گفت و گو بودند/ باز هم در کلاس غوغا بود + گرم کاری بودن: کنایه از سخت مشغول کاری بودن و در کاری غرق بودن. + غوغا: آشوب و سر و صدا -تا معلم ز گرد راه رسید/ گفت با چهره ای پر از خنده ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس یازدهم عربی مقطع هفتم ماه پنهان زندان هارون

علومی را که مردم به آن نیاز دارند در چهار چیز یافتم : ـ این که خدای خودت را بشناسی . ـ بشناسی که خداوند با تو چه کار کرده است . ـ بشناسی که خداوند چه چیزی از تو می خواهد . ـ و بشناسی که چه چیزی تو را از دینت ...

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم علوم تجربی مقطع هفتم اتم ها الفبای مواد

آب در طبیعت به سه حالت جامد و مایع و بخار وجود دارد ویژگی های هر یک از این سه حالت متمایز است آب در حالت بخار و مایع روان است اما در حالت جامد خیر در حالت جامد حرکت انتقالی نداریم فاصله ی ذرات در حالت بخار آب خیلی ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل ششم علوم مقطع هفتم سفر آب روی زمین

آبشار: علت تشکیل آبشار: آب در مسیر جریان خود ابتدا از سنگ های سخت و مقاوم و سپس از سنگ های نرم و کم مقاومت عبور می کند بر اثر فرسایش در زمان طولانی سنگ های مقاوم باقی می مانند و سنگ های نرم از بین می روند ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس سوم مطالعات مقطع هفتم چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

شما با گروهی از دوستانتان به یک اردوی تفریحی در یک منطقه جنگلی زیبا رفته اید. شما چادری بزرگ برای استراحت آورده اید. چادر را برپا می کنید و لوازم خود را در آن قرار می دهید. با 20 دقیقه پیاده روی شما به یک چشمه ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس دهم عربی مقطع هفتم در اعماق دریا ماهی های زیبایی وجود دارد

زینَة الباطِنِ « زینتِ درون » کانَت فی بَحرٍ کَبیرٍ سَمَکةٌ قَبیحَةٌ اِسمُها « السَمَکَةُ الحَجَریَّةُ » وَ الأسماکُ خائِفاتٌ مِنها . در دریایی بزرگ ماهی زشتی به نام« سنگ ماهی » بود ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم ریاضی مقطع هفتم عبارت های جبری

جمله جبری هریک از عبارت های بالا را یک جمله جبری می نامیم. هر جمله جبری از دو قسمت تشکیل می شود: 1-ضریب ( قسمت عددی) 2-متغیر ( قسمت حرفی: نمادی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص ) عبارت جبری یک عبارت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم ریاضی مقطع هفتم عبارت جبری

نمودار های جبری : نمودارها مانند دستگاه ؟؟؟؟ یا ماشین عدد ساز هستندهر عددی که در این ماشین ریخته می شود با 7 جمع می شود و سپس خارج می شود بدست آوردن رابطه کلی برای محاسبه تعداد یا قیمت جبری : مثال : ورودی یک ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی